امروز : ۲۹ مهر ۱۳۹۷
بیوگرافی افراد

فخرالدین خاوریان

سمت : فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ازنا
سوابق :
راه های ارتباطی :
جزییات

روح الدین پاریاد

سمت : فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ازنا
سوابق :
راه های ارتباطی :
جزییات

اسد عبدالهي

سمت : فرماندار شهرستان ازنا
سوابق :
راه های ارتباطی :
جزییات

سید مرتضی موسویان

سمت : شهردار شهرستان ازنا
سوابق : معاونت های عمرانی در شهرداری های تهران، ایلام و خدمت در استانداری لرستان
راه های ارتباطی :
جزییات